Veřejná zakázka: PD - HZZ K7 Trníček - údržba otevřeného závlahového kanálu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 25891
Systémové číslo: P19V00003477
Evidenční číslo zadavatele: SPU 293109/2019
Datum zahájení: 09.08.2019
Nabídku podat do: 26.08.2019 17:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: PD - HZZ K7 Trníček - údržba otevřeného závlahového kanálu
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro provedení udržovacích prací na stavbě vodního díla – hlavní závlahové zařízení (HZZ) „Trníček 2.st.- otevř.“ (K7), v k.ú. Přítluky, obec Přítluky, ORP Břeclav, okres Břeclav, povodí Moravy.
Závlahový kanál „K7 – Trníček 2. stavba otevřený úsek“ byl vybudován jako otevřený kanál přivádějící vodu pro velkoplošné závlahy. Současně převádí vodu i do jiného povodí (dotuje vodní tok Trkmanka). Trasa otevřeného úseku začíná v km 3,175 za vývarem výtokového objektu ze závlahové čerpací stanice ČSP 9 (konec trubního úseku HZZ K7 Trníček 1. stavba) a končí zaústěním do přírodní nádrže v km 6,893. Údržba závlahového kanálu se bude provádět v úseku od km 3,175 – do km 4,244, kde se nachází rámový propustek polní cesty. Z pravé strany závlahového kanálu se nachází oplocený intenzivně využívaný sad jabloní, z levé strany kanálu se nachází ostatní plocha ve vlastnictví obce Přítluky.
Práce budou provedeny na jednom objektu HZZ k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HZZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ
Součástí zadání vypracování projektové dokumentace je také provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 234 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky