Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebovle

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000688
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 257
Systémové číslo: P14V00000257
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ52254/2012-130705
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 359110
Počátek běhu lhůt: 18.12.2013
Nabídku podat do: 28.01.2014 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebovle
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebovlce, včetně nezbytných geodetickýchprací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 1 762 100 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky