Veřejná zakázka: Realizace polních cest C7 a C24 v k.ú. Doubravany, C14 v k.ú. Sovenice; C6 v k.ú. Seletice, C22, C21 v k.ú. Doubravany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 25346
Systémové číslo VZ: P19V00002932
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 274751/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-023582
Datum zahájení: 11.07.2019
Nabídku podat do: 21.08.2019 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Realizace polních cest C7 a C24 v k.ú. Doubravany, C14 v k.ú. Sovenice; C6 v k.ú. Seletice, C22, C21 v k.ú. Doubravany
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Realizace plánů společných zařízení po dokončených pozemkových úpravách v k. ú. Sovenice, Doubravany a Seletice, tj. výstavba polních cest včetně výsadby doprovodné zeleně a souvisejících vodohospodářských opatření. Polní cesty C7 a C24 – Doubravany, C14 – Sovenice: VPC 4/20 – jednopruhová obousměrná, s místy pro vyhnutí, celkovou délkou 1,837 54 km, v úseku 0,000 00 až 1,441 39 km bude cesta provedena jako kolejová, od km 1,441 39, do konce cesty v km 1,837 54, bude cesta s krytem z živičných vrstev, součástí je i výsadba vysokokmenů ovocných stromů (17 ks) a živého tvarovaného plotu.
Polní cesty C21 a C22 – Doubravany, C6 – Seletice: VPC 4/20 – jednopruhová obousměrná, s místy pro vyhnutí, s krytem z živičných vrstev. Na polní cestě C6 Seletice a C22 Doubravany bude vybudován nový trubní propustek DN 800 mm, stávající propustek na C 21 Doubravany bude opraven (DN 1000 mm). Celková délka polních cest bude 1.958 15 km. Polní cesta C 22 Doubravany bude doplněna jednostranným stromořadím (63 ks okrasných listnatých stromů v osmi druzích), u polní cesty C6 Seletice bude provedeno pouze dosázení chybějících dřevin.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 46 888 400 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky