Veřejná zakázka: Vyhotovení PD a zajištění AD pro revitalizaci toku v k.ú. Studánky u Všerub

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Zakázka je vyhodnocena.
DBID: 24820
Systémové číslo VZ: P19V00002407
Datum zahájení: 05.06.2019
Nabídku podat do: 25.06.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhotovení PD a zajištění AD pro revitalizaci toku v k.ú. Studánky u Všerub
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení, vodoprávní řízení a vlastní realizaci stavby včetně výškopisného a polohopisného zaměření v potřebném rozsahu pro vyhotovení projektové dokumentace pro revitalizaci toku v rámci schváleného plánu společných zařízení pro KoPÚ v k.ú. Studánky u Všerub. Zájmovou lokalitu tvoří skupina parcel KN p. č. 451, 454, 475, 476 a část 486 (vodní tok - HOZ). Lokalitu protínají KN parcely p. č. 481 a 487, které mají zajistit přístupnost parcel. Plocha zájmové lokality činí cca 1,5 ha. V souladu s prioritami sboru zástupců bude realizována revitalizaci toku k zajištění lepších vodohospodářských poměrů v dané lokalitě a zmírnění vlivu dlouhodobého sucha. V zájmovém území bude projektována soustava tůní, podle potřeby i malá vodní nádrž a dále vegetační úpravy v podobě výsadby doprovodné zeleně.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SPÚ, Pobočka Domažlice,
Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy