Veřejná zakázka: Rekonstrukce toalet a zázemí budovy "B" ústředí SPÚ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 24728
Systémové číslo VZ: P19V00002315
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-030720
Datum zahájení: 11.06.2019
Nabídku podat do: 08.07.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Rekonstrukce toalet a zázemí budovy "B" ústředí SPÚ
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní oprava toalet a zázemí
v 1. PP - 3.NP v budově B ústředí SPÚ. Jedná se o obnovu stávajících sociálních zařízení, kuchyněk a úklidových místností tak, aby se vytvořily plnohodnotné, normované prostory včetně vytvoření prostoru pro patrové tiskárny. V rámci projektu stavby byl kladen důraz na funkčnost a odpovídající (nadčasový) design, který nemá vazbu na materiály ve stávajících nerekonstruovaných okolních prostorách. Rozvody sítí budou provedeny nově (včetně nových elektrorozvaděčů).
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností K4 a.s., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:
Stavba není členěna na objekty ani technická a technologická zařízení.
Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.
• Bourací práce lze provádět bez omezení jen o víkendech a to do 22:00hod. Přes týden pouze v době od 17.00hod. do 22.00hod.
• Začínat se bude se stoupačkou v pánských WC od 3.NP směrem dolů
do 1. PP. Je to z důvodu vyvážení stavební suti přes prostory WC-ženy, kde bude vždy po pracovní době a o víkendech umístěn shoz.
• Kontejner na stavební suť bude umístěn na parkovací ploše v severní části, kde je zajištěn příjezd bez většího omezení. Jediným omezením je průjezdná výška vrat do dvorního traktu SPÚ, která je 2.700mm
• Spotřebovanou elektrickou energii a vodu, tzv. Spotřebovaná média, hradí objednatel.
• k dispozici na stavbě budou najednou uvolněna WC ve všech čtyřech patrech, kterékoliv stávající WC lze používat pro stavbu.

Mezní termín pro dokončení díla Etapy 1 (Stoupačka 1): 15. 10. 2019
Práce na Etapě 2 (Stoupačka 2) mohou být zahájeny nejdříve po ukončení prací na Etapě 1 (Stoupačka 1), která bude ukončena řádným předáním dokončené části díla, jež bude doloženo vystavením zápisu o předání a převzetí díla.
Mezní termín pro dokončení a předání kompletního díla: 15. 1. 2020

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 6 611 900 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky