Veřejná zakázka: Realizace polní cesty VPC 5-R v k.ú. Šemnice.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 24508
Systémové číslo VZ: P19V00002095
Evidenční číslo zadavatele: SP10205/2019/529101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-023733
Datum zahájení: 14.05.2019
Nabídku podat do: 31.05.2019 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace polní cesty VPC 5-R v k.ú. Šemnice.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Realizace polní cesty VPC 5-R v k.ú. Šemnice o délce 1560m, kategorie P 4,0/30, včetně výsadby doprovodné zeleně a zajištění zeleně - tříleté následné péče.
Předmět plnění je tvořen třemi celky, (veřejná zakázka není dělená na části):
Objekt 1 tvoří vedlejší polní cesta VPC5R
Objekt 2 tvoří doprovodná zeleň
Objekt 3 tvoří vedlejší a ostatní náklady

Objekt 1: vedlejší polní cesta VPC5R na parcele č. 1401, LV1 – Obec Šemnice
-celková rekonstrukce
-jednopruhová cesta P4,0/30 o délce 1.560,195m
-v trase cesty 6 výhyben, 6 hospodářských sjezdů, 1 křižovatkové odbočení
-odvodnění povrchu je zajištěno podélným a příčným vyspádováním do stávajícího příkopu a do okolního terénu
-podklad ze štěrkodrti, finální vrstva penetrační makadam

Objekt 2: Doprovodná zeleň podél polní cesty
-výsadba 44 ks dřevin s balem
-a zajištění zeleně - tříleté následné péče.

Objekt 3: Vedlejší a ostatní náklady, včetně geodetických prací

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 369 432 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky