Veřejná zakázka: Revitalizace IP2 v k.ú. Králíky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 24347
Systémové číslo: P19V00001934
Evidenční číslo zadavatele: 544100
Datum zahájení: 06.05.2019
Nabídku podat do: 23.05.2019 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Revitalizace IP2 v k.ú. Králíky
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Revitalizace interakčního prvku IP2 v k.ú. Králíky spočívající v revitalizaci stávajícího vodního toku (zvýšení retence a rozrůznění morfologie toku, vybudování 4 tůní a 4 příčných prahů), pročištění 5 remízků (pročištění od popadaných stromů a větví, udržovací řez u vybraných stromů, pročištění od náletových dřevin, ve dvou remízcích odstranění některých stromů), realizace 2 mezí (výsadba stromů a keřů – celkem 203 ks).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 2 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
písemně na adresu zadavatele uvedenou ve výzvě

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky