Veřejná zakázka: Údržba HOZ Střední Morava - sečení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 24307
Systémové číslo: P19V00001894
Evidenční číslo zadavatele: SPU 132727/2019
Datum zahájení: 24.04.2019
Nabídku podat do: 09.05.2019 15:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Údržba HOZ Střední Morava - sečení
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací na stavbách vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v k.ú. Krakořice, obec Šternberk; k.ú. Mladeč, obec Mladeč; k.ú. Řepčín a Hejčín, Holice u Olomouce a Slavonín, obec Olomouc; k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov; k.ú. Skrbeň, obec Skrbeň, okres Olomouc; k.ú. Rapotín, obec Rapotín, okres Šumperk; k.ú. Obědkovice, obec Obědkovice, k.ú. Vrbátky, obec Vrbátky, okres Prostějov; k.ú. Přerov, obec Dluhonice, k.ú. Drahotuše, obec Hranice, k.ú. Hradčany na Moravě, obec Hradčany, okres Přerov; k.ú. Loučka u Nového Jičína, obec Loučka, okres Nový Jičín; k.ú. Nebory, obec Třinec-Nebory, okres Frýdek-Místek - vysečení divokého porostu či vodního rostlinstva (rákosu) s následným shrabáním a uložením na břehové hrany nebo odvozem a ekologickou likvidací porostů (dle jednotlivých HOZ). Dále odstranění křovin a větví z průtočného profilu HOZ (dle jednotlivých HOZ). Odstraněné porosty budou odvezeny a zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb, v platném znění. V návaznosti na náhradní výsadbu na HOZ „HMZ Slavonín 264“ bude provedeno také odstranění výmladků křovin v okolí jednotlivých stromů náhradní výsadby. Odstraněné porosty budou odvezeny a zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Dále bude provedeno vypletí závlahové mísy, zalití všech vysazených stromů, povolení či znovuukotvení jutových úvazků kmenů stromů k opěrným kůlům a výchovný řez vysazených stromů. Práce budou provedeny na 17 objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení v celkové délce 8,940 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 487 363 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky