Veřejná zakázka: „Polní cesta RCV17 a RCV17-1 - KoPÚ Vitějovice - TDS, koordinátor bezpečnosti práce“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 24292
Systémové číslo: P19V00001879
Evidenční číslo zadavatele: SP10489/2019-505205
Datum zahájení: 17.04.2019
Nabídku podat do: 30.04.2019 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Polní cesta RCV17 a RCV17-1 - KoPÚ Vitějovice - TDS, koordinátor bezpečnosti práce“
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Zajištění činnosti technického dozoru stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě a zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě části společných zařízení, a to polní cesty označené jako stavební objekt SO 11 polní cesta RCV17, která se skládá z větve označené jako RCV17 o délce 539,6 m a větve označené jako RCV17-1 o délce 216 m, včetně čtyřech propustků a devíti sjezdů na okolní pozemky, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vitějovice. Realizační projekt zpracovala firma Vodohospodářský atelier, s.r.o., IČ 27724905, Růženec 634/54, 644 00 Brno, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem komunálních služeb a dopravy, oddělením silničního hospodářství, Městského úřadu Prachatice číslo jednací MUPt/00339/2019/03/KSD/Ryb ze dne 18. 2. 2019. Stavební povolení nabylo právní moci dne 22.3.2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 95 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky