Veřejná zakázka: Vodní nádrž Habr v k.ú. Krokočín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 23857
Systémové číslo VZ: P19V00001444
Evidenční číslo zadavatele: SPU 533427/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-019631
Datum zahájení: 03.04.2019
Nabídku podat do: 26.04.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vodní nádrž Habr v k.ú. Krokočín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Nově vybudovaná vodní nádrž Habr v k. ú. Krokočín bude sloužit k zadržení vody v krajině, akumulaci, retenci, bezpečnému převedení povodňových průtoků a ke zvýšení biodiverzity v krajině. K převedení M-denních průtoků a regulaci hladiny vody v nádrži bude zřízen výpustní objekt. Pro převedení N-letých průtoků a povodňových průtoků bude v hrázi zřízen bezpečnostní přeliv. Součástí stavby bude výsadba zeleně, která bude napomáhat začlenění celé stavby do okolní krajiny. Vybudováním vodní nádrže v k. ú. Krokočín bude zabezpečeno bezškodné odvádění srážkových vod v období zvýšených průtoků a bude zvýšena retenční schopnost krajiny. Součástí zakázky bude i přeložka venkovního vedení vysokého napětí, kterou zajistí a provede firma E-ON Distribuce.
V předpokládané hodnotě zakázky je zahrnuta částka 1 034 849,- Kč bez DPH za přeložku venkovního vedení vysokého napětí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 327 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky