Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hořesedly, okr.Rakovník

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000693
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 238
Systémové číslo: P14V00000238
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ8610/2013-537213
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 358609
Počátek běhu lhůt: 18.12.2013
Nabídku podat do: 12.02.2014 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hořesedly, okr.Rakovník
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořesedly včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí-mapa DKM.Předpokládaný rozsah pozemkové úpravy činí cca 541 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 623 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky