Veřejná zakázka: TDS a BOZP C18a k.ú. Růžová

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 23555
Systémové číslo VZ: P19V00001143
Datum zahájení: 11.03.2019
Nabídku podat do: 27.03.2019 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDS a BOZP C18a k.ú. Růžová
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro obnovu polní cesty v k.ú. Růžová. PC je navržena v kategorii P 4,5/30 (20), vozovka š.3,5m a krajnice š.0,5m z drceného kameniva zpevněná s povrchem na začátku cesty z penetračního makadamu, částí dlážděnou z lomového kamene a zbývající trasa s HDK. Celková délka PC je 1, 386 km. Odvodnění je řešeno příčným a podélným sklonem, v části vsakem, drenáží se zaústěním do příkopu. Cestu křižuje výústní rybniční potrubí. Na trase je navržen 1 propustek, 2 výhybny a sjezdy. Cesta kříží podzemní kabely NN a VO, vodovod, nadzemní vedení VN. Součástí je drobné kácení, výsadba není navržena.
Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, proto je nezbytně nutné, aby zhotovitel přistoupil na pravidla stanovená k čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (zejména na Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 pro opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy)..

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 97 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pobočka Děčín, ul. 28. října 979/19, 405 02 Děčín I

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky