Veřejná zakázka: Studie odtokových poměrů HOZ odp. A v k. ú. Žirecká Podstráň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 23312
Systémové číslo: P19V00000902
Evidenční číslo zadavatele: SPU 037375/2019
Datum zahájení: 25.02.2019
Nabídku podat do: 11.03.2019 17:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Studie odtokových poměrů HOZ odp. A v k. ú. Žirecká Podstráň
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je vypracování studie odtokových poměrů v hlavním odvodňovacím zařízení (HOZ) a v jeho dílčím povodí, včetně vyhodnocení stavu HOZ a odlehčovacího ramene na p.č. 231/20 v k.ú. Žirecká Podstráň a návrhu optimálního řešení zájmového území HOZ Odpad A, ID 1110000059-11201000.
Vymezení úseku HOZ, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem studie: od km 0,000 do km 0,290 a stávající odlehčovací rameno na p.č. 231/20 v délce cca 54 m, tj. 344 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 173 400 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky