Veřejná zakázka: Realizace vedlejší polní cesty PC 3 v k.ú. Krapice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 23306
Systémové číslo: P19V00000896
Evidenční číslo zadavatele: SP2269/2019-529101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-013809
Datum zahájení: 25.02.2019
Nabídku podat do: 18.03.2019 08:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Realizace vedlejší polní cesty PC 3 v k.ú. Krapice
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem realizace je částečná rekonstrukce a výstavba polní cesty situované na p.p.č. 479 v k.ú. Krapice (druh pozemku: ostatní plocha, využití pozemku: ostatní komunikace). Stávající polní cesta s povrchem z uježděné zeminy se napojuje v obci na účelovou komunikaci v části Krapice. Pokračuje k rybniční soustavě, zde se napojí na polní cestu, která má povrch zpevněn štěrkodrtí a je ukončena u rybníka Mošnička.
Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P4/30, šířka cesty je 4,0 - 7,9 m, krajnice 2 x 0,5 m. Povrch komunikace bude z hutněného drceného kameniva. Krajnice je tvořena pásy o šířce 2 x 0,5 m z asfaltového recyklátu.
Po obou stranách cesty jsou situovány výhybny a jsou zajištěny sjezdy na okolní pozemky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 4 623 122 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky