Veřejná zakázka: Údržba HOZ Opatovice II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 22815
Systémové číslo: P19V00000416
Evidenční číslo zadavatele: SPU 021359/2019
Datum zahájení: 04.02.2019
Nabídku podat do: 18.02.2019 17:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ Opatovice II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací na stavbě vodního díla - hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ), v k. ú. Opatovice nad Labem, obec Opatovice nad Labem, okres Pardubice - v celém úseku HOZ budou posečeny traviny a vodní rostlinstvo, odstraněny zbylé křoviny a stromy vyrůstající z profilu nebo do něho zasahující, odstraněna splavená ornice (nános sedimentu) z profilu HOZ. Vytěžená splavená ornice (sediment) bude v úzkém pruhu podél HOZ ponechána několik dnů, aby optimálně vyschla gravitačním odvodněním pro odvoz. Ze splavené ornice (sedimentu) bude vysbíráno kamení a větší kusy větví, případně kořenů, kameny uloženy na vrchní hranou HOZ, větve a části kořenů budou zlikvidovány na náklady zhotovitele v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Následně bude splavená ornice (sediment) naložena na dopravní prostředek a odvezena (po gravitačním odvodnění) na skládku odpadu. Splavená ornice (sediment) musí být uložena v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 1,313 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 706 603 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky