Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko - I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 22656
Systémové číslo: P19V00000257
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-013206
Datum zahájení: 08.02.2019
Nabídku podat do: 26.02.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko - I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko – I. etapa. Součástí studie bude navržení optimalizace trasy dvou hlavních závlahových řadů (HZŘ) v celkové délce 33,013 km a navržení nové vodní nádrže. Předmětem studie bude zároveň identifikace poptávky koncových uživatelů, analýza dotčeného území, vymezení ploch pro závlahu, dimenzování technických objektů, posouzení vodních zdrojů, posouzení možnosti využití pozemkových úprav, ekonomická rozvaha
a analýza rizik.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako Příloha č. 2 Smlouvy o dílo.

Dále dle Situace celkového řešení plánované závlahové soustavy Příloha č. 4 a Situace návrhu trasy hlavních závlahových řadů, které jsou předmětem studie proveditelnosti v rámci I. etapy Příloha č. 5

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky