Veřejná zakázka: HPC2 v k. ú. Arnoltice - realizace polní cesty

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 21890
Systémové číslo VZ: P18V00004878
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ11507/2018-508101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-006363
Datum zahájení: 05.11.2018
Nabídku podat do: 21.11.2018 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HPC2 v k. ú. Arnoltice - realizace polní cesty
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci hlavní polní cesty HPC2 v k.ú. Arnoltice, která má za cíl zpřístupnění pozemků pro zemědělskou techniku.
Řešená cesta je navržena jako zpevněná, štěrková, jednopruhová obousměrně pojížděná v návrhové kategorie P 4,5/30. Rekonstrukce cesty začíná napojením na stávající zpevněnou asfaltovou místní komunikaci a končí napojením na stávající silnici III/25859. Celková délka cesty je 2, 154 km.
Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, proto je nezbytně nutné, aby zhotovitel přistoupil na pravidla stanovená k čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (zejména na Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 pro opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 506 751 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky