Veřejná zakázka: Údržba HOZ Lukavice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání VZ
Probíhá zadávací řízení (mimo systém)
DBID: 21142
Systémové číslo VZ: P18V00004130
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.08.2018

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ Lukavice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení udržovacích prací v k.ú. Lukavice na Moravě, obec Lukavice, okres Šumperk – odstranění splaveného sedimentu z otevřeného kanálu HOZ. Vytěžená splavená ornice bude využita v místě stavby HOZ na opravu břehových hran HOZ s následným vysvahováním do požadovaného profilu. Niveleta dna bude plynule napojena na stávající dno koryta pod úsekem údržby. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 0,180 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 94 507 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy