Veřejná zakázka: Údržba HOZ Lukavice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 21142
Systémové číslo: P18V00004130
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.08.2018

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Údržba HOZ Lukavice
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení udržovacích prací v k.ú. Lukavice na Moravě, obec Lukavice, okres Šumperk – odstranění splaveného sedimentu z otevřeného kanálu HOZ. Vytěžená splavená ornice bude využita v místě stavby HOZ na opravu břehových hran HOZ s následným vysvahováním do požadovaného profilu. Niveleta dna bude plynule napojena na stávající dno koryta pod úsekem údržby. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 0,180 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 94 507 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy