Veřejná zakázka: Realizace polní cesty HPCD 2 v k. ú. Drahelčice II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 20951
Systémové číslo VZ: P18V00003939
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ8943/2018-537204
Datum zahájení: 20.08.2018
Nabídku podat do: 30.08.2018 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Realizace polní cesty HPCD 2 v k. ú. Drahelčice II.
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající polní cesty HPCD 2, která je nezpevněná a její konec se nachází na okraji Zemanova lesa v části obce zvané Višňovka. Tato cesta je kolmá na polní cestu HPCD 1, která spojuje obce Drahelčice a Nenačovice.

Nová jednopruhová polní cesta kategorie P 4/30 povede v trase původní cesty a bude mít tři sjezdy na přilehlé pozemky. Šířka vozovky bude 3,5 m s krajnicemi 2 x 0,25 m, kryt vozovky bude tvořen zpevněným penetračním makadamem na štěrkovém podkladu. V místě napojení na VPSD 7 je navržena malá křižovatka, která bude zároveň sloužit jako výhybna. Část nové cesty podél lesního pozemku v délce cca 82 m bude kategorie P 3/20 s parametry: šířka vozovky 3 m bez krajnic, štěrková vozovka. Celková délka nové cesty je 578 m a bude umístěna na pozemku p. č. 973, který je ve vlastnictví obce Drahelčice.

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projektantem Ing. Josefem Burešem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 3 679 783 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Pobočka Kladno
náměstí 17. listopadu 2840
272 01 Kladno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky