Veřejná zakázka: Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Houbový Vrch a Maňávka u Českého Krumlova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 20565
Systémové číslo: P18V00003553
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ19957/2017-505202
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-026999
Datum zahájení: 07.08.2018
Nabídku podat do: 13.09.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Houbový Vrch a Maňávka u Českého Krumlova
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v bývalém vojenském prostoru (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Houbový Vrch a Maňávka u Českého Krumlova (obec Horní Planá), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

Část I. – Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Houbový Vrch - celková výměra území 279 ha, řešené území - 279 ha.

Část II. – Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Maňávka u Českého Krumlova - celková výměra území 2552 ha, řešené území - 2552 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy