Veřejná zakázka: Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění a rekonstrukci přídělů v k.ú. Zachotín a k.ú. Vyklantice, okres Pelhřimov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1975
Systémové číslo: P15V00000338
Evidenční číslo zadavatele: JPÚ-PE/2015/ZA-VY
Počátek běhu lhůt: 24.08.2015
Nabídku podat do: 14.09.2015 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění a rekonstrukci přídělů v k.ú. Zachotín a k.ú. Vyklantice, okres Pelhřimov
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem je provedení jednoduchých pozemkových úprav (dále jen „JPÚ“) za účelem upřesnění, případně rekonstrukce přídělů v předmětných katastrálních územích dotčených přídělovým řízením podle § 4 odst. 2 a § 13 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“) a § 26 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

Výsledky JPÚ budou využity pro obnovu katastrálního operátu.

JPÚ jsou zahájena na základě žádostí Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina, Katastrálního pracoviště Pelhřimov a ve spolupráci s tímto katastrálním pracovištěm byla vybráno katastrální území Zachotín (790311) a Vyklantice (787591).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 309 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov
U Stínadel 1317
393 01 Pelhřimov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky