Veřejná zakázka: Protierozní val a polní cesty v k. ú. Lysec a Výsadba zeleně v k. ú. Lysec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 18409
Systémové číslo: P18V00001397
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ3646/2018-508101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-020688
Datum zahájení: 21.03.2018
Nabídku podat do: 09.04.2018 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Protierozní val a polní cesty v k. ú. Lysec a Výsadba zeleně v k. ú. Lysec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce v k. ú. Lysec spojené s vytvořením protierozního valu (délka 257 m) a s výstavbou a obnovou polních cest HPC1, HPC2 a DPC1 (celková délka 1 300 m) a výsadba zeleně podél HPC1 a na protierozním valu včetně tříleté pěstební péče. Na stavební práce (cesty a val) a výsadby budou sepsány samostatné smlouvy s jedním dodavatelem.
Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, proto je nezbytně nutné, aby zhotovitel přistoupil na pravidla stanovená k čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (zejména na Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 pro opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 285 659 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky