Veřejná zakázka: Vývoj a návrh architektury IS zpracovávajích specifické agendy SPÚ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1794
Systémové číslo: P15V00000182
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 031282/2015
Počátek běhu lhůt: 03.02.2015
Nabídku podat do: 17.02.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Vývoj a návrh architektury IS zpracovávajích specifické agendy SPÚ
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování služeb spojených s podporou a vývojem aplikací, zpracování dat.

Poskytované služby se týkají zejména:
a) Stávajících aplikací (mimo CIS):
Spolupráce se zástupci zadavatele na zajištění funkčnosti stávajících aplikací a úpravě stávajících aplikací dle zadaných změn. Tvorba a vedení dokumentace a poskytování školení ke stávajícím aplikacím:
Registr
Věcná břemena
CRN
Privatizace
Nabídka pronájmu
Katastr nemovitostí

b) Dat:
Příprava dat ČÚZK pro systémy objednatele – měsíčně, do dvou pracovních dnů od poskytnutí dat ČÚZK
Příprava dat pro nabídku pronájmu – 4x ročně, dle termínů zadaných objednavatelem na základě termínů zveřejňování nabídek
Příprava exportu z dat nájemních smluv – měsíčně, do dvou pracovních dnů od poskytnutí dat ČÚZK
Příprava exportu dat marně nabízených pozemků – čtvrtletně, do dvou pracovních dnů od poskytnutí dat ČÚZK

c) CIS:
Analýza agend přidávaných do CIS zpracovávaných původně v aplikacích podle bodu a)
Testování agend CIS zpracovávaných původně v aplikacích podle bodu a)
Oponentura technických návrhů řešení dodavatelů a případná účast na pracovních schůzkách se zástupci objednavatele a zástupci dodavatelů CIS týkajících se agend přidávaných do CIS zpracovávaných původně v aplikacích podle bodu a)

d) Export dat:
Export sumářů a sestav z DB podle specifikací zadavatele.

e) Návrh architektury IS:
Spolupráce se zástupci zadavatele a dodavateli objednatele při tvorbě designu IS a jeho subsystémů, návrhy datových i aplikačních rozhraní, účast při implementaci IS a to zejména v souvislosti s agendami zpracovávaných původně v aplikacích podle bodu a).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 170 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky