Veřejná zakázka: Zajištění provozu závlahové soustavy "Brod-Bulhary-Valtice 8. a 9. stavba"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17502
Systémové číslo: P18V00000495
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPÚ 600826/2017/01
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-005424
Datum zahájení: 14.02.2018
Nabídku podat do: 20.03.2018 09:30
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění provozu závlahové soustavy "Brod-Bulhary-Valtice 8. a 9. stavba"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plněn nadlimitní veřejné zakázky je poskytování pravidelných služeb, spočívajících v zajištění funkčnosti a nepřetržitého provozu staveb k závlaze pozemků v rámci závlahové soustavy "Brod-Bulhary-Valtice 8. a 9. stavba" v souladu s provozním řádem, stavebně-technickou dokumentací a souvisejícími vodoprávními dokumenty, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně, v souladu s příslušnou částí technických norem (zejména TNV 75 4933, TNV 75 4934, ČSN 69 0012, ČSN EN 50 110-1), podle příslušných zvláštních právních předpisů (např. vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl) a v souladu s dalšími právními předpisy či rozhodnutími správních úřadů vztahujícími se na péči a provoz těchto vodních děl. Předmětem plnění je dále poskytování služeb souvisejících se zajištěním odběrných míst elektrické energie a se zajištěním dodávek elektrické energie v hladině vysokého napětí pro provoz hlavních závlahových zařízení. Předmětem plnění je dále poskytování vybraných služeb ad hoc pro případ havárie zařízení či jiných situací, které je nutno řešit bezodkladně z důvodu zajištění kontinuálního provozu zařízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 493 300 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky