Veřejná zakázka: JPÚ v k.ú. Nemilkov - rekonstrukce přídělů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15150
Systémové číslo: P17V00003750
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ2590/2017-504203
Datum zahájení: 04.09.2017
Nabídku podat do: 18.09.2017 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: JPÚ v k.ú. Nemilkov - rekonstrukce přídělů
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení jednoduché pozemkové úpravy - rekonstrukce přídělů v k.ú. Nemilkov (dále jen "JPÚ-RP"), včetně nezbytných činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ-RP do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM.
Celková výměra dotčeného území činí 118 ha.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 929 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Čapkova 127/V
339 01 Klatovy

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky