Veřejná zakázka: Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Simtany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1441
Systémové číslo: P14V00001437
Evidenční číslo zadavatele: SPÚ 320073/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 497893
Na základě předběžného oznámení:
Vypracování návrhu KoPú v k.ú. Simtany
Počátek běhu lhůt: 10.12.2014
Nabídku podat do: 07.01.2015 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Simtany
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Simtany, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce
č. 13/2014 Sb.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Simtany, Obec Pohled, mimo zastavěné území a dále část k.ú. Stříbné Hory, Obec Stříbrné Hory. Předpokládaná celková výměra řešeného území je v 217 ha. KoPÚ bude řešena s ohledem na ochranu zastavěné části před přívalovými dešti.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti požaduje objednatel, aby po podpisu této smlouvy byl jako první zpracován a odevzdán dílčí fakturační celek 3.1.3 – Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů. Na základě výsledků této analýzy bude případně obvod KoPÚ upraven.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 280 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Fritzova 4260/4
586 01 Jihlava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky