Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1423
Systémové číslo: P14V00001419
Evidenční číslo zadavatele: 544100
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 494641
Počátek běhu lhůt: 02.12.2014
Nabídku podat do: 19.12.2014 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zpracování podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí č. 26/2007 Sb.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 593 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KPÚ pro Pardubický kraj
B. Němcové 231
530 02 Pardubice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky