Veřejná zakázka: Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Kuří a v k. ú. Benešov nad Černou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1373
Systémové číslo: P14V00001369
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ11189/2014-505202
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 495317
Na základě předběžného oznámení:
Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Kuří a Benešov nad Černou
Počátek běhu lhůt: 18.12.2014
Nabídku podat do: 02.03.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Kuří a v k. ú. Benešov nad Černou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní VZ na služby je zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Kuří a v k. ú. Benešov nad Černou včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a včetně řešení vodohospodářských poměrů v uvedených k. ú. na základě zpracované studie v období 01/2014. Tuto studii vyhotovil Ing. Petr Drs, Mokré 100, 370 01 České Budějovice a skládá se z analýzy vodohospodářských poměrů v dotčených povodích, identifikace problémových lokalit ohrožení intravilánu soustředěným povrchovým odtokem a návrhu opatření k jejich odstranění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 750 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov
5.května 287, Plešivec
381 01 Český Krumlov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky