Veřejná zakázka: KPÚ Mileč 2008

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000398
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12605
Systémové číslo VZ: P17V00001209
Evidenční číslo zadavatele: 718/08/PÚ
Datum zahájení: 27.06.2008
Nabídku podat do: 14.07.2008 12:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: KPÚ Mileč 2008
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování komplexní pozemkové úpravy ("dále jen KPÚ") formou obnovy katastrálního operátu až do fáze zápisu do katastru nemovitostí ("dále jen KN") dle souvisejících platných právních norem a závazných předpisů pro katastrální území Mileč, okres Plzeň-jih.
Výměra obvodu KPÚ v k.ú. Mileč je 273 ha.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla zahájena již v roce 2008. kde zadavatelem bylo Ministerstvo zemědělství a nachází se stále na původním profilu zadavatele (Ministerstvo zemědělství - Sekce ústřední pozemkový úřad).
Zde je Identifikátor VZ P13V00000398 a Identifikátor profilu zadavatele 60052260.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 625 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky