Veřejná zakázka: Část 2: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Děkov

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1220
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hokov a Děkov
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Děkov

Stručný popis předmětu:
Obec Děkov se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Rakovník, 14 km severozápadně od Rakovníka. Katastrální území Děkov zahrnuje části obce – Děkov a Nová Ves. Obcemi Děkov a Nová Ves prochází hranice Přírodního parku Džbán, který se nachází od této hranice severním směrem. Obec Děkov patří mezi zemědělsky intenzivně obhospodařované krajiny.
V jižní části katastru je naplánována rychlostní komunikace R6 Praha – Karlovy Vary. Katastrálního území Děkov se týká stavební úsek 4„ Stavba R6 Hořesedly – přeložka 1. etapa“. Předmětný úsek řeší severní obchvat obce Hořesedly a je veden jižní částí řešeného území, přibližně 400m jižně od stávající zástavby Nové Vsi.
Pro k.ú. Děkov je zpracován Územní plán obce Děkov, Nová Ves, který je závazným podkladem pro zpracování KoPÚ.
Při zpracování pozemkové úpravy se bude vycházet ze: „Studie posouzení vlivu stavby R6 Nové Strašecí – křižovatka I/27 na novou organizaci ZPF, včetně výstavby SZ v rámci KPÚ“, vypracovanou firmou AGROPLAN, spol. s.r.o. v 2/2013. Studie je v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Děkov, mimo zastavěného území obce Děkov a Nové Vsi.
Celková výměra pozemků řešených v k.ú. je 437 ha.
Počet listů vlastnictví při zahájení pozemkové úpravy: 57
Počet parcel řešených při zahájení pozemkové úpravy: 660
Počet parcel neřešených při zahájení pozemkové úpravy: 0


Předpokládaná hodnota

  • 2 622 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky