Veřejná zakázka: Část 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hokov

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1219
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hokov a Děkov
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hokov

Stručný popis předmětu:
Katastrální území Hokov se nachází ve Středočeském kraji v okrese Rakovník a je částí obce Hořovičky, nedaleko přírodního parku Džbán. Obec patří mezi zemědělsky intenzivně obhospodařované krajiny.
Katastrálního území Hokov se týká stavební úsek 4 „ Stavba R6 Hořesedly – a přeložka 1. etapa“ a stavební úsek 5 „ Stavba R6 Hořovičky – obchvat“. Trasa rychlostní komunikace je vedena v severní části katastrálního území.
Při zpracování pozemkové úpravy se bude vycházet ze: „Studie posouzení vlivu stavby R6 Nové Strašecí – křižovatka I/27 na novou organizaci ZPF, včetně výstavby SZ v rámci KPÚ“, vypracovanou firmou AGROPLAN, spol. s.r.o. v 2/2013. Studie je v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Pro obec Hořovičky je zpracován územní plán obce, který je závazným podkladem zpracování KoPÚ.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území mimo zastavěnou část – intravilán obce. Pozemky neřešenými ve smyslu §2 zákona č. 139/2002 Sb. budou dvě lokality roztroušených zastavěných pozemků.
Celková výměra pozemků řešených i neřešených v k.ú. je 335 ha.
Počet listů vlastnictví při zahájení pozemkové úpravy: 61
Počet parcel řešených při zahájení pozemkové úpravy: 878
Počet parcel neřešených při zahájení pozemkové úpravy: 13


Předpokládaná hodnota

  • 2 010 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky