Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava Louka u Jemnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12153
Systémové číslo: P17V00000757
Evidenční číslo zadavatele: SPU 028687/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-014294
Datum zahájení: 15.03.2017
Nabídku podat do: 05.04.2017 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemková úprava Louka u Jemnice
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pozemkovou úpravou se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádají pozemky, scelí se nebo děli a zabezpečí se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranice tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy v k. ú. Louka u Jemnice. Současně se jimi zajistí podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměru v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 871 800 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KPÚ pro Kraj Vysočina
Fritzova 4260/4
586 01 Jihlava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky