Veřejná zakázka: Část 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krupá

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1211
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krupá a v k.ú. Nesuchyně
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krupá

Stručný popis předmětu:
Celková výměra pozemků řešených i neřešených v k.ú. je 645 ha.

Výměra pozemků neřešených: 2,25 ha


Dílo bude dokončováno po fakturačních celcích, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky
č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav ve znění pozdějších předpisů a metodického návodu k provádění pozemkových úprav (2012). Výsledky jednotlivých fakturačních celků budou předávány v souladu se smlouvou o dílo.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 2 a).


Předpokládaná hodnota

  • 4 439 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky