Veřejná zakázka: Polní cesta C1 a C3 + LBC 3 k.ú. Chvojenec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10191
Systémové číslo: P16V00003776
Evidenční číslo zadavatele: 544100
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 643821
Na základě předběžného oznámení:
Polní cesta C1 a C3 + LBC 3 k.ú. Chvojenec
Počátek běhu lhůt: 27.09.2016
Nabídku podat do: 10.11.2016 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Polní cesta C1 a C3 + LBC 3 k.ú. Chvojenec
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je realizace společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách:
• Polní cesta C1 s asfaltobetonovým povrchem, šířka jízdního pruhu je 3,5 m, celková délka je 1252,1 m. Na cestě budou 2 pravostranné výhybny, 3 levostranné sjezdy s propustkem, 2 levostranné a 3 pravostranné sjezdy bez propustku. Součástí realizace cesty C1 je levostranný příkop o délce 591 m, levostranná drenáž o délce 300 m a pravostranná drenáž o délce 268 m. Zaústění podélného odvodnění je do místních vodotečí a zasakovací jímky.
• Polní cesta C3 s asfaltobetonovým povrchem, šířka jízdního pruhu je 3,5 m, celková délka je 435,4 m. Na cestě bude 1 levostranná výhybna, 1 levostranný a 5 pravostranných sjezdů bez propustku. Součástí realizace polní cesty C3 je levostranná drenáž o délce 404 m.
• Biocentrum LBC3 navazuje na polní cestu C1. Rozloha biocentra je 2,28 ha (výsadba 7 117 okrasných stromů, 32 ovocných stromů a 218 okrasných keřů)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 9 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
B. Němcové 231
530 02 Pardubice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky