Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: TRAVAL, s.r.o.
IČO: 26085518
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 7
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 7
Konečná cena zakázky: 5 668 650,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 6 859 067,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 26.10.2016