Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Laziště
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování návrhu KoPÚ v k. ú. Laziště, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice
Kontakt: Ing. Nikola Navrátilová
e-mail: n.navratilova@spucr.cz
tel: 739066518
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 28.07.2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 15.07.2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: