Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování návrhu 2 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dolní Pertoltice a k.ú. Horní Pertoltice
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Dolní Pertoltice a v k.ú. Horní Pertoltice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Předmětem veřejné zakázky je rovněž vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Kontakt: Věra Hejtmánková
e-mail: v.hejtmankova@spucr.cz
tel: 727956786
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.10.2016 08:30
Počátek běhu lhůt: 05.08.2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: