Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: DWK GEO spol. s r.o.
IČO: 26943646
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 9
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 9
Konečná cena zakázky: 1 698 100,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 054 701,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 26.07.2016