Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice u Tábora
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice u Tábora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí, pro každé katastrální území zvlášť. Pro každé katastrální území bude vedeno samostatné správní řízení. U části díla (fakturační celky 3.1.2., 3.1.3 a 3.1.4) bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020.V rámci čerpání dotací je nutné zhotovení a instalace informační desky jakožto nástroje povinné publicity.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Husovo nám. 2938
390 02 Tábor
Kontakt: Ing. David Mišík
e-mail: d.misik@spucr.cz
tel: 724179204
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 20. 07. 2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 05. 04. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: