Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení - okres Náchod 2024
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování 3 projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení (DSP), které budou zároveň i dokumentací pro výběr zhotovitele a dokumentací pro provádění stavby (DPS). Součástí projektové dokumentace bude podrobný geologický průzkum a zajištění stavebního/vodoprávního povolení.
Dále je předmětem plnění i výkon autorského dozoru v průběhu staveb.
Veřejná zakázka je dělena na 3 samostatné části:
Část 1: Projektová dokumentace pro protierozní příkop s cestou PC20 a IP1 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce a Červená Hora
Část 2: Projektová dokumentace pro plošnou zeleň IP4 s protierozní funkcí v k.ú. Chvalkovice v Čechách
Část 3: Projektová dokumentace pro rybník Dubovec VN1 v k.ú. Chvalkovice v Čechách
Místo plnění: Náchod
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: SPÚ, Pobočka Náchod
Palachova 1303
547 01 Náchod
Kontakt: Jana Hynková
e-mail: j.hynkova@spucr.cz
tel: 702 126 659
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZ na části coby samostatná zadávací řízení
Datum zahájení: 14.05.2024 11:00
Odpovědné zadávání: