Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Změna termínu pro podání nabídkyZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Předběžný GTP pro KoPÚ Onomyšl
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zpracování předběžného geotechnického průzkumu v místech navržených vodohospodářských opatření a v trasách polních cest v rámci plánu společných zařízení pro KoPÚ Onomyšl v rozsahu 11 sond.
Místo plnění: Kutná Hora
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Veronika Burýšková
e-mail: v.buryskova@spucr.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.02.2024 08:00
Datum zahájení: 14.02.2024 17:02
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: