Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování obnovy Maintenance na produkt Kofax Express Desktop
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění obnovy SW Maintenance na produkt Kofax Express Desktop.
Vybraný dodavatel předloží certifikát společnosti Kofax Inc. nebo její dceřiné společnosti nebo potvrzení od jejích partnerů, že dodavatel je oprávněn k poskytování licencí a podpory produktů Kofax Express Desktop.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Karolína Francánová
e-mail: odbor.zakazky@spucr.cz
tel: 729922511
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.11.2023 10:00
Datum zahájení: 06.11.2023 14:31
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: