Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava vodní nádrže Chyjice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je oprava vodní nádrže a udržovací práce na HOZ (hlavní odvodňovací zařízení) v k.ú. Chyjice, obec Chyjice, okres Jičín. Udržovací práce na HOZ budou provedeny v celkové délce 0,100 km a oprava vodní nádrže v celkové ploše 0,3 ha. Předmětem prací bude odbahnění nádrže, rekonstrukce bezpečnostního přelivu, doplnění kamenného opevnění v nádrži a úprava odpadního kanálu. Dále dojde k pročištění HOZ a odstranění křovin a stromů.
Stavba je rozdělena na stavební objekty:
SO 01 Přítok HOZ
SO 02 Bezpečnostní přeliv
SO 03 Odpadní koryto
SO 04 Zátopa nádrže
SO 05 Hráz
Součástí plnění je dále zaměření skutečného stavu a vyhotovení geometrického plánu na zaměření hráze za účelem zápisu vodního díla do katastru nemovitostí.
Místo plnění: Královéhradecký kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Eliška Krytinářová
e-mail: e.krytinarova@spucr.cz
tel: 729 922 339
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 16.10.2023 09:00
Datum zahájení: 14.09.2023 12:23
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: