Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování projektové dokumentace na opravu hráze rybníka „SLAVÍK II“ v k. ú. Slavičín a výkon autorského dozoru projektanta
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a pro provádění stavby na opravu prosakující hráze rybníka a opravu opevnění návodních břehů hráze (odstranění současného opevnění, dotvarovaní hráze a břehů dosypáním a opevněním kamenným záhozem se zatravněním nad hladinou, nebo jiným adekvátním způsobem opevnění). Předmětem zakázky je i vyřízení stavebního povolení a výkon autorského dozoru projektanta nad souladem provádění stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
Místo plnění: Zlínský kraj
Zlín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Kateřina Odložilíková
e-mail: k.odlozilikova@spucr.cz
tel: +420 727 957 164
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.06.2023 09:00
Datum zahájení: 01.06.2023 15:46
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: