Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: R 187 - Izolační zeleň, BK v k.ú. Sedlice u HK
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je výsadba izolační zeleně a biokoridoru vč. následné tříleté péče o zeleň.
Celková plocha výsadby činí 1,9815 ha.
V rámci realizaci izolační zeleně a biokoridoru dojde k zatravnění stávající zemědělsky obhospodařované plochy, následnému vyhotovení oplocenek a výsadbě 1.589 ks stromů a 3.149 ks keřů.

Místo plnění: Královéhradecký kraj
Hradec Králové
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Veronika Hejlová
e-mail: v.hejlova@spucr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.07.2023 09:00
Datum zahájení: 22.05.2023 17:14
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: