Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Polní cesta HC4 v k.ú. Jestřebice u Kokořína
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce polní cesty HC4 v k.ú. Jestřebice u Kokořína včetně interakčního prvku IP20, který tvoří odvodňovací příkop P4 a výsadba doprovodné zeleně s následnou tříletou rozvojovou péčí. Polní cesta HC4 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4/30 bez krajnic. Povrch cesty bude proveden z kaleného štěrku. Odvodnění vozovky je v celé délce řešeno jednostranným příčným sklonem 3 % do navrženého příkopu P4.
Místo plnění: Mělník
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Gabriela Poláková
e-mail: g.polakova@spucr.cz
tel: 725950114
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 18.05.2023 08:00
Datum zahájení: 20.04.2023 09:08
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: