Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: COLAS CZ, a.s.
IČO: 26177005
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 10
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 10
Konečná cena zakázky: 13 776 999,79 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 16 670 169,75 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 29.03.2023