Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Výsadba větrolamu IPN/20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je založení poloprodouvaného větrolamu, který má zápoj, který propouští část zmírněného větru a je v daných podmínkách nejvhodnější, neboť účinně snižuje rychlost přízemního větru do značné vzdálenosti na závětrné straně a podporuje stejnoměrné ukládání sněhu na mezilehlých pozemcích. Větrolam bude založen v celé ploše průměrné šířky parcely 7 metrů. Součástí zakázky je následná péče v dalších třech letech po výsadbě větrolamu.
Místo plnění: Třebíč
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Jan Čekal
e-mail: j.cekal@spucr.cz
tel: +420 606519253
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 17.04.2023 08:00
Datum zahájení: 02.03.2023 12:21
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):