Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vypracování prováděcí PD - Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby a dále zajištění vydání stavebního povolení pro stavbu Vodohospodářského opatření v k.ú. Sobíňov, včetně výškopisného a polohopisného zaměření a podrobného geotechnického průzkumu a včetně závazku případné bezplatné aktualizace technického nebo formálního řešení projektových dokumentací. Součástí plnění bude dále zajištění hydrologických dat, zpracování havarijního a povodňového plánu. V případě potřeby zajištění posudku technickobezpečnostního dohledu. Veřejná zakázka bude pracována po jednotlivých objektech. SO1 – Rekonstrukce hráze, SO2 – Retenční prostor nádrže, SO3 – Rekonstrukce cest, SO4 – Odpadní koryto od bezpečnostního přelivu. Účelem navrhovaných staveb je zkvalitnění a zvýšení ochrany zástavby obcí v níže ležícím povodí toku Doubravy.
Místo plnění: Kraj Vysočina
Havlíčkův Brod
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Jana Petríková
e-mail: j.petrikova@spucr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.03.2023 09:00
Datum zahájení: 17.03.2023 11:32
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: