Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výsadba biokoridoru BK1 v k. ú. Bosonohy
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace biokoridoru BK1 navrženého v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bosonohy, která bude spočívat ve výsadbě autochtonních dřevin a založení travního porostu na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Brna. Pozemky byly k realizaci vymezeny jako opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny. Pozemky jsou v současné době zemědělsky obhospodařované. Celková výměra určená pro realizace výsadeb je 1,32 ha a dočasný zábor pro zajištění přístupu a pro následnou péči je 0,7 ha. Součástí realizace je oplocení jednotlivých prvků a následná údržba zeleně po dobu 3 let.
Místo plnění: Jihomoravský kraj
Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Hana Divinová
e-mail: h.divinova@spucr.cz
tel: 702 167 655
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.04.2023 09:00
Datum zahájení: 24.02.2023 07:25
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: